Representantforslag om å gjenopprette og utvide forsøksordningen med kommunalt ansvar for barneverntjenestene

Dokument nr. 8:91 (2007-2008), Innst. S. nr. 20 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Martin Engeset, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 23.10.2008 Innst. S. nr. 20 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et forslag om å gjenopprette og utvide forsøksordningen med lokalt ansvar for barnevernet ble ikke bifalt. Forslaget ble støttet av Høyre og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.11.2008