Nytt operahus

St.prp. nr. 53 (2007-2008), Innst. S. nr. 238 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2008 Innst. S. nr. 238 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig bevilget 150 millioner kroner i forbindelse med sluttføringen av Prosjekt Nytt Operahus. Bevilgningen ligger innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2008