Forslag fra Inge Myrvoll og Magnar Sortåsløkken til endringer i Grunnlovens §§ 1, 3, 12, 16-22, 25-31, 62, 67-70, 74-81, 87 og 112 om opphevelse av Grunnlovens §§ 4-9, 11, 13, 23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48 om ny § 113 og om endring av Grunnlovens overskrift. ( Innføring av republikansk statsform)

Dokument nr. 12:1 for 1991-92, innst. S. nr. 102 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.03.1994 Innst. S. nr. 102 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1994