Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning

Dokument nr. 5 (2007-2008), Innst. S. nr. 69 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2008 Innst. S. nr. 69 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet Ombudsmannsnemda for Forsvarets innberetning om virksomheten i Forsvaret for år 2007, Stortinget har enstemmig vedtatt å legge innberetningen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2008