Forslag fra Carl I. Hagen til ny § 82 i Grunnloven ( Folkeavstemning)

Dokument nr. 12:11 for 1991-92, innst. S. nr. 178 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1994 Innst. S. nr. 178 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994