Norges samarbeid med utviklingslandene i 1992

St.meld. nr. 9, innst. S. nr. 86 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 16.02.1994 Innst. S. nr. 86 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1994