Valg av et medlem til styret for stiftelsen til støtte av jødiske institusjoner eller prosjekter utenfor Norge

Innst. S. nr. 269 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 269 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2008