Legge til rette for at eksisterende bygg, anlegg og uteområder skal være universelt utformet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet