Valg av medlemmer og varamedlemmer til parlamentarikerforsamlingen til Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa ( KSSE)

Innst. S. nr. 9 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 02.11.1993 Innst. S. nr. 9 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 04.11.1993