Endringer på statsbudsjettet for 1993

St.prp. nr. 12, unntatt kap. 1580, innst. S. nr. 34 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1993 Innst. S. nr. 34 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1993