Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 36 (2007-2008), Innst. S. nr. 8 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 15.10.2008 Innst. S. nr. 8 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 23.10.2008