Ny ferjekai på Årsnes og utbetring av rv 551

St.prp. nr. 2 (2008-2009), Innst. S. nr. 18 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 23.10.2008 Innst. S. nr. 18 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med framlegg frå Regjeringa vedtatt bygging og finansiering av ny ferjekai på Årsnes i Kvinnherad i Hordaland og utbetringstiltrak på rv 551 mellom Løfallstrand og Årsnes i same kommune. Bygging av ferjekaia er kostnadsrekna til 60 mill. kroner og vegutbetringane til 20 mill. kroner. Tiltaka er føresett finansierte med statlege midlar (40 mill. kroner) og bompengar (40 mill. kroner). Det er lagt opp til etterskottsinnkreving av bompengar med ein innkrevingsperiode på 15 år frå fullføring av prosjektet i 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.11.2008