Endringar på statsbudsjettet for 1993 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 11, innst. S. nr. 29 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1993 Innst. S. nr. 29 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1993