Lov om dyrevelferd

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 24.03.2009 Innst. O. nr. 56 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt ny lov om dyrevelferd. Odelstingets vedtak innebærer enkelte endringer i forhold til Regjeringens forslag

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2009

   Behandlet i Odelstinget: 27.04.2009

   Behandlet i Lagtinget: 12.05.2009