Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2007-2008

St.meld. nr. 4 (2008-2009), Innst. S. nr. 119 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 119 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet den årlige stortingsmeldingen om oppfølgingen av anmodningsvedtak fattet i sesjonen 2007-2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008