Embetsutnevningar m.m. 1. juni 1992-30. juni 1993

St.meld. nr. 6, innst. S. nr. 75 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1994 Innst. S. nr. 75 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 17.02.1994