Disponering av betongunderstellet til MCP-01

St.prp. nr. 9 (2008-2009), Innst. S. nr. 103 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2008 Innst. S. nr. 103 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til disponering av betongunderstellet til MCP-01. Dette er en betonginnretning på britisk kontinentalsokkel, og som er en del av rørledningssystemet som transporterte gass fra Frigg til St. Fergus i Skottland. Stortingets vedtak var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2008