Valg av medlemmer til Forsvarets ombudsmannsnemnd og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige

Innst. S. nr. 43 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.12.1993 Innst. S. nr. 43 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993