Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. S. nr. 71 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 71 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med virkning fra 1. oktober 2008 enstemmig fastsatt lønnen for Høyesteretts medlemmer slik: Høyesterettsjustitiarius kr. 1 540 000 pr. år Høyesterettsdommere kr. 1 328 000 pr. år

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2008