Representantforslag om hasteutredning av konsekvensene av en islandsk EU-søknad

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Inge Lønning Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.02.2009 Innst. S. nr. 159 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Høyre-representanter om at regjeringen skal utrede konsekvensene et eventuelt islandsk EU-medlemskap vil få for Norge fikk bare tislutning fra eget parti. Flertallet vedtok å vedlegge forslaget protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2009