Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 21, unntatt sak nr. 4, innst. S. nr. 63 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.01.1994 Innst. S. nr. 63 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1994