Lov om vern mot smittsomme sykdommer ( smittevernloven)

Ot.prp. nr. 28, innst. O. nr. 37, besl. O. nr. 44 for 1993-94, beslutning. O. nr. 44 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.05.1994 Innst. O. nr. 37 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 24.05.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994