Endringer i instruks om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS)

Innst. S. nr. 228 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.05.2009 Innst. S. nr. 228 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag til endringer i instruks om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS). Endringene innebærer en oppdatering og tilpasning av regelverket til dagens virksomhet, blant annet som følge av navneendringer, lovendringer og organisatoriske endringer. Komiteens merknader er enstemmige.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2009