Kjøp av flyruter

St.prp. nr. 42 (2008-2009), Innst. S. nr. 175 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2009 Innst. S. nr. 175 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å øke bevilgningene til kjøp av innenlandske flyruter med 54,9 mill. kroner i 2009 da resultatet av gjennomført anbudskonkurranse for drift av regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2009 ble dyrere enn anslått ved behandlingen av statsbudsjettet for 2009 høsten 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009