Delvis bompengefinansiering av Vossapakko i Hordaland

St.prp. nr. 61 (2008-2009), Innst. S. nr. 233 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. S. nr. 233 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykka i at bompengeselskap får løyve til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av Vossapakko. Pakka gjeld prosjekt på rv 13 og E16 i Granvin, Voss og Vaksdal kommunar, M.a. blir E16 lagt utafor Voss sentrum. Kostnadsoverslaget for prosjekta er til saman 1,13 mrd. kroner. Av finansieringa skal 600 mill. kroner dekkast ved bompengar og 530 mill. kroner av staten. Det er venta at heile utbygginga skal stå ferdig i 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2009