Samtykke til Den norske stats oljeselskap a.s. si erklæring om at det vil vere lønsamt å byggje ut petroleumsførekomsten Gullfaks Sør

St.prp. nr. 35, innst. S. nr. 166 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.06.1994 Innst. S. nr. 166 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1994