Representantforslag om å styrke grunneieres rettigheter til erstatning

Dokument nr. 8:34 (2008-2009), Innst. S. nr. 290 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Martin Engeset, Peter Skovholt Gitmark, Sonja Irene Sjøli, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H)
utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 290 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Martin Engeset, Peter Skovholt Gitmark, Sonja Irene Sjøli og Torbjørn Røe Isaksen om å styrke grunneieres rettigheter til erstatning og i saksbehandlingen ved vern og ekspropriasjon er vedlagt protokollen. Forslag og merknader i forbindelse med denne saken er behandlet i sak om naturmangfoldloven i Odelstinget i Innst. O. nr. 100 (2008-2009).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009