Representantforslag om overgrep mot barn på norske skoler i utlandet og rettferdsvederlagsordning

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Dagrun Eriksen, Ingebrigt S. Sørfonn, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF)
Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. S. nr. 349 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om å inkludere barn som har opplevd overgrep på norske skoler i utlandet i Stortingets utvidede og tilpassede rettferdsvederlagsordning for tidligere barnehjems- og spesialskoleelever. Forslaget ble ikke vedtatt. Saken ble vedlagt protokollen. En enstemmig komite slutter seg imidlertid til at denne gruppen blir tatt med i den kommende utredningen, slik at Stortinget får nødvendige saksopplysninger for å kunne vurdere om denne gruppen skal inntas i rettferdsvederlagsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2009