Utbygging og finansiering av E6 Øyer

St.prp. nr. 59 (2008-2009), Innst. S. nr. 270 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 270 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbygging av strekningen Øyer-Tretten på E6 i Gudbrandsdalen. Kostnaden er rekna til 880 mill, kroner, og av dette skal bompenger finansiere 457 mill. kroner. Anleggsstarten blir høsten 2009, og åpning for trafikk høsten 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2009