Suppleringsvalg av et varamedlem til Europarådets parlamentariske forsamling

Innst. S. nr. 68 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.02.1994 Innst. S. nr. 68 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1994