Utnevnelse av ny sentralbanksjef

Innst. S. nr. 136 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Mistillitsforslag mot finansminister Sigbjørn Johnsen Innstilling avgitt 10.05.1994 Innst. S. nr. 136 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1994