Langtidsprogrammet 1994-97

St.meld. nr. 4 for 1992-93, innst. S. nr. 93 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Innstilling avgitt 24.02.1994 Innst. S. nr. 93 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 03.03.1994