Langtidsprogrammet 1994-1997

St.meld. nr. 4 (1992-93), Innst. S. nr. 140 (1992-93)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Foreløpig innstilling
Innstilling avgitt 04.05.1993 Innst. S. nr. 140 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 10.05.1993