Klima for forskning

St.meld. nr. 30 (2008-2009), Innst. S. nr. 354 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. S. nr. 354 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forskningsmeldingen Klima for forskning som ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg II våren 2009, og som bygger på forrige forskningsmelding fra våren 2005 fra regjeringen Bondevik II. Fem strategiske mål og fire tverrgående mål angis i meldingen. I forbindelse med drøftingen fattet Stortinget et vedtak om sikring av studentaktiv forskning og et om gjennomgang av forskningsetiske regler på noen særlige områder som gjelder forskning på barn og unge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2009