Representantforslag om fri etablerings- og refusjonsrett for psykologer og psykiatere med autorisasjon

Dokument nr. 8:92 (2008-2009), Innst. S. nr. 333 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Frp)
Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 333 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2009