Forslag fra stortingsrepresentantene Peter Angelsen, Tor Nymo og Unn Aarrestad om at Regjeringen legger fram en årlig melding for Stortinget om de fiskeriavtaler som er inngått med andre land samt en evaluering av foregående års avtaler

Dokument nr. 8:29, innst. S. nr. 115 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Peter Angelsen, Tor Nymo, Unn Aarrestad Saken er behandlet i næringskomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 21.04.1994 Innst. S. nr. 115 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1994