Representantforslag om en kraftig satsing på bedriftsintern opplæring og kompetanseheving for arbeidstakere

Dokument nr. 8:106 (2008-2009), Innst. S. nr. 292 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Ine M. Eriksen Søreide, Jan Tore Sanner, Martin Engeset, Olemic Thommessen, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 292 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2009