Forslag fra stortingsrepresentantene Reidar Johansen, Rolf Ketil Bjørn og Børre Rønningen om å be Regjeringen sørge for en snarlig gjennomgang av avtaleverket innen reindriftsnæringen, og at denne gjennomgangen må omfatte bl.a. regelverket for omstillingsprogrammet

Dokument nr. 8:39, innst. S. nr. 130 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Reidar Johansen, Rolf Ketil Bjørn Saken er behandlet i næringskomiteen (vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 06.05.1994 Innst. S. nr. 130 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1994