Fleksibilitet til å fastsette egne grenser for boplikt

Dokument nr. 8:92 (2008-2009)

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet