Forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv.

Dokument nr. 19 (2008-2009), Innst. 83 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Innstilling avgitt 03.12.2009 Innst. 83 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt hovedprinsippene for en ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter, regjeringens medlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og riksrevisor i tråd med forslaget fra flertallet i Pensjonsutvalget som ble ledet av Sigbjørn Johnsen. Stortinget har bedt regjeringen utarbeide lovforslag i samsvar med dette. Når det gjelder stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer innføres en modell som bygger på hovedlinjene i ny folketrygd og som betegnes ”byggeklossmodellen”. Ny ordning er forutsatt innført for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer med virkning fra høsten 2009. Høyesterettsdommere, sivilombudsmann og riksrevisor skal ha offentlig tjenestepensjon etter lov om Statens Pensjonskasse hvis de velges/utnevnes etter 1. januar 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2009