Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for sjømenn fra 1. mai 1994

St.prp. nr. 55, innst. S. nr. 199 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1994 Innst. S. nr. 199 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994