Videreutvikling av Schengen-regelverket

St.prp. nr. 95 (2008-2009), Innst. 60 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis Innstilling avgitt 27.11.2009 Innst. 60 S (2009-2010)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har enstemmig vedtatt innstilling om samtykke til godtakelse av rammebeslutning 2008/977/JIS om personvern i forbindelse med politi- og strafferettssamarbeid.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 27.11.2009

      Behandlet i Stortinget: 03.12.2009