Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norsk kulturråd

Innst. S. nr. 68 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.12.1992 Innst. S. nr. 68 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1992