EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

Innst. 20 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.10.2009 Innst. 20 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2009

   Behandlet i Stortinget: 21.10.2009