Lov om konkurranseregler i EØS-avtalen m.v.

Ot.prp. nr. 68 for 1991-92, innst. O. nr. 22, besl. O. nr. 9 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen ( Like konkurransevilkår for foretak) (utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 04.11.1992 Innst. O. nr. 22 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 12.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 16.11.1992