Godkjenning av en avtale i form av en brevveksling mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om utvikling av det bilaterale fiskerisamarbeidet ( EØS)

St.prp. nr. 102 for 1991-92, innst. S. nr. 15 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen ( EØS-avstemning) (utkast til innstilling er forelagt for sjøfarts- og fiskerikomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 09.10.1992 Innst. S. nr. 15 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 15.10.1992