Suppleringsvalg av et varamedlem til Kringkastingsrådet

Innst. S. nr. 105 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.02.1993 Innst. S. nr. 105 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1993

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1993