Attføring og arbeid for yrkeshemmede. Sykepenger og uførepensjon ( Attføringsmeldingen)

St.meld. nr. 39 for 1991-92, innst. S. nr. 11 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 09.10.1992 Innst. S. nr. 11 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 22.10.1992