Miljø- og utviklingsministers redegjørelse om status og framdrift i klimaforhandlingene

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status