Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon av 25. februar 1991 om konsekvensutredninger av tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger

St.prp. nr. 113 for 1991-92, innst. S. nr. 61 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 04.12.1992 Innst. S. nr. 61 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1992